معنی و ترجمه کلمه government به فارسی government یعنی چه

government


فرماندارى ،طرز حکومت هيئت دولت ،عقل اختيار،صلاحديد
قانون ـ فقه : حکومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها