معنی و ترجمه کلمه groats به فارسی groats یعنی چه

groats


بلغورجو،گندم ياجوپوست کنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها