معنی و ترجمه کلمه فرمانى به انگلیسی فرمانى یعنی چه

فرمانى

decretive
decretory
edictal
jussive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها