معنی و ترجمه کلمه فساد جمع شدن به انگلیسی فساد جمع شدن یعنی چه

فساد جمع شدن

suppurate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها