معنی و ترجمه کلمه فعالیت لزرشى و ارتعاشى به انگلیسی فعالیت لزرشى و ارتعاشى یعنی چه

فعالیت لزرشى و ارتعاشى

seismism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها