معنی و ترجمه کلمه اتکا به انگلیسی اتکا یعنی چه

اتکا

recumbency on
recumbency upon
reliance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها