معنی و ترجمه کلمه unipolar armature به فارسی unipolar armature یعنی چه

unipolar armature


الکترونيک : ارميچر تک قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها