معنی و ترجمه کلمه ابتکارى به انگلیسی ابتکارى یعنی چه

ابتکارى

original
self initiated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها