معنی و ترجمه کلمه gross به فارسی gross یعنی چه

gross


فاحش ،دوازده دوجين ، 144عدد،کلى ،يکپارچه ،يکجا،ستبر،عمده ،ناخالص ،درشت بافت ،زشت ،شرم اور،ضخيم ،بى تربيت ،وحشى ،توده ،انبوه ،وزن سرجمع چيزى(باظرف وغيره درمقابل net يعنى وزن خالص)،جمع کل ،بزرگ کردن ،جمع کردن ،زمخت کردن ،کلفت کردن ،بصورت سود ناويژه بدست اوردن ،فاهش ،قراص
عمران : ناخالص
معمارى : زمخت
قانون ـ فقه : غير خالص
بازرگانى : ناويژه
ورزش : تعداد ضربه ها در هر بخش از بازى گلف
علوم نظامى : وزن کل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها