معنی و ترجمه کلمه grotesque به فارسی grotesque یعنی چه

grotesque


غريب و عجيب ،بى تناسب ،مضحک ،تناقض دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها