معنی و ترجمه کلمه guide wall به فارسی guide wall یعنی چه

guide wall


معمارى : ديواره راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها