معنی و ترجمه کلمه have به فارسی have یعنی چه

have


دارا بودن ،مالک بودن ،ناگزير بودن ،مجبور بودن ،وادار کردن ،باعث انجام کارى شدن ،عقيده داشتن ،دانستن ،خوردن ،صرف کردن ،گذاشتن ،رسيدن به ،جلب کردن ،بدست اوردن ،دارنده ،مالک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها