معنی و ترجمه کلمه have a bone to pick به فارسی have a bone to pick یعنی چه

have a bone to pick


بهانه براى دعوا يا شکايت پيدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها