معنی و ترجمه کلمه have her cable به فارسی have her cable یعنی چه

have her cable


علوم دريايى : لنگر جواب دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها