معنی و ترجمه کلمه headquarters به فارسی headquarters یعنی چه

headquarters


شعبه اصلى ،شعبه مرکزى ،قرارگاه فرماندهى ،قرارگاه ،مرکز فرماندهى ،اداره کل ،اداره مرکزى
قانون ـ فقه : اداره کل شهربانى
بازرگانى : اداره مرکزى
علوم نظامى : ستاد
علوم دريايى : ستاد فرماندهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها