معنی و ترجمه کلمه hollow به فارسی hollow یعنی چه

hollow


گودال ،توخالى ،ميان تهى ،گود افتاده ،پوچ ،فريبنده ،گودى ،حفره ،پوک کردن ،پوک شدن ،خالى کردن
عمران : توخالى
معمارى : کاواک
ورزش : موج با انحناى زياد
علوم نظامى : جاى پوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها