معنی و ترجمه کلمه inspection به فارسی inspection یعنی چه

inspection


نظارت ،بازرسى و بازبينى ،بازرسى ،تفتيش ،بازديد،معاينه ،سرکشى
معمارى : بازديد
قانون ـ فقه : بازرسى ،معاينه
روانشناسى : بازبينى
بازرگانى : امتحان
علوم هوايى : بازرسى
علوم نظامى : بازديد کردن ب ازرسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها