معنی و ترجمه کلمه intent به فارسی intent یعنی چه

intent


قصد و نيت ،دقيق ،نيت ،قصد،مرام ،مفاد،معنى ،منظور،مصمم
قانون ـ فقه : نيت ،قصد
روانشناسى : نيت
علوم نظامى : موشکاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها