معنی و ترجمه کلمه invent به فارسی invent یعنی چه

invent


اختراع کردن ،از پيش خود ساختن ،ساختن ،جعل کردن ،چاپ زدن ،تاسيس کردن
علوم مهندسى : اختراع کردن
قانون ـ فقه : اختراع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها