معنی و ترجمه کلمه lathe به فارسی lathe یعنی چه

lathe


چرخ تراش ،ماشين تراش ،چرخ کوزه گرى ،تراش دادن ،خراطى کردن ،چرخ خراطى
علوم مهندسى : ماشين تراش
معمارى : خراطى
علوم نظامى : دستگاه سوپاپ تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها