معنی و ترجمه کلمه length به فارسی length یعنی چه

length


فاصله ،بعد،درازا،طول ،قد،درجه ،مدت
علوم مهندسى : مسافت
کامپيوتر : درازا
عمران : طول
معمارى : قد
ورزش : طول بدن اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها