معنی و ترجمه کلمه length of buttress به فارسی length of buttress یعنی چه

length of buttress


معمارى : درازاى پشتبند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها