معنی و ترجمه کلمه بافت پوششى شدن به انگلیسی بافت پوششى شدن یعنی چه

بافت پوششى شدن

epithelialize
epithelize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها