معنی و ترجمه کلمه با دوربین کداک عکس برداشتن به انگلیسی با دوربین کداک عکس برداشتن یعنی چه

با دوربین کداک عکس برداشتن

kodak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها