معنی و ترجمه کلمه multiphase alternating current به فارسی multiphase alternating current یعنی چه

multiphase alternating current


علوم مهندسى : جريان متناوب چند فازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها