معنی و ترجمه کلمه nematode به فارسی nematode یعنی چه

nematode


کرمک و کرم گوشت و مانند انها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها