معنی و ترجمه کلمه functional team به فارسی functional team یعنی چه

functional team


تيم اجرايى
علوم نظامى : تيم عمل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها