معنی و ترجمه کلمه nest به فارسی nest یعنی چه

nest


اشيانه تيربار،اسايشگاه ،پاتوق ،لانه ساختن ،اشيان کردن ،اشيان گرفتن ،درمحل محفوظى جاى گرفتن ،پيچيدن ،اشيانه اى کردن
علوم نظامى : سنگر بتونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها