معنی و ترجمه کلمه nested loop به فارسی nested loop یعنی چه

nested loop


حلقه اشيانه اى ،حلقه تو در تو
کامپيوتر : حلقه لانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها