معنی و ترجمه کلمه notron utilities به فارسی notron utilities یعنی چه

notron utilities


کامپيوتر : مجموعه اى از برنامه هاى کوچک که براى ساده کردن عمليات کامپيوترى طراحى گرديده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها