معنی و ترجمه کلمه occupation به فارسی occupation یعنی چه

occupation


اشتغال ،حق تصرف ،حقوق و امتيازات ناشيه از تصرف اعيان غير منقول ،کار،تصرف کردن ،شغل ،پيشه ،حرفه ،اشغال ،تصرف
علوم مهندسى : حرفه
قانون ـ فقه : سکنى ،اشتغال
روانشناسى : اشغال
بازرگانى : اشتغال ،کار
علوم نظام ى : اشغال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها