معنی و ترجمه کلمه qualification به فارسی qualification یعنی چه

qualification


تعديل ،شايستگى ،مهارت فنى ،کسب مهارت ،صفت ،شرط،قيد،وضعيت ،شرايط،صلاحيت ،توصيف
معمارى : تکليف
بازرگانى : صلاحيت ،واجد شرايط
علوم نظامى : امادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها