معنی و ترجمه کلمه qualify به فارسی qualify یعنی چه

qualify


شايستگى پيدا کردن ،کسب مهارت ،محدود کردن ،تعيين کردن ،قدرت راتوصيف کردن ،ازبدى چيزى کاستن ،منظم کردن ،کنترل کردن ،صلاحيت داشتن ،واجد شرايط شدن ،توصيف کردن
بازرگانى : تخصصى
علوم نظامى : ماهر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها