معنی و ترجمه کلمه restrict به فارسی restrict یعنی چه

restrict


منحصر کردن ،بازداشت کردن ،ممنوع کردن ،بازداشت ،محدود کردن ،منحصرکردن به
قانون ـ فقه : دچار تضييقات کردن
علوم نظامى : طبقه بندى مدارک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها