معنی و ترجمه کلمه selection به فارسی selection یعنی چه

selection


گزين ،انتخاب ،گزينش
علوم مهندسى : گزينش
کامپيوتر : گزينش
قانون ـ فقه : دسته يا هيات انتخاب شده
روانشناسى : انتخاب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها