معنی و ترجمه کلمه since به فارسی since یعنی چه

since


بعد از،پس از،از وقتى که ،چون که ،نظر باينکه ،ازاينرو،چون ،از انجايى که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها