معنی و ترجمه کلمه tailgate به فارسی tailgate یعنی چه

tailgate


درب عقب اتومبيل ،دمرانى کردن( يعنى با فاصله کم وخطرناک دنبال ماشين ديگر حرکت کردن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها