معنی و ترجمه کلمه job statement به فارسی job statement یعنی چه

job statement


کامپيوتر : حکم برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها