معنی و ترجمه کلمه زوجه اى به انگلیسی زوجه اى یعنی چه

زوجه اى

uxorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها