معنی و ترجمه کلمه civilian preparedness for war به فارسی civilian preparedness for war یعنی چه

civilian preparedness for war


بسيج غيرنظاميان ،اماده کردن مردم براى جنگ
علوم نظامى : امادگى غيرنظاميان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها