معنی و ترجمه کلمه گردش به انگلیسی گردش یعنی چه

گردش

ambulation
canter
circuit
circulation
circumvolution
excursion
flow
gyration
hike
itineracy
itinerancy
jaunt
maeander
meander
movement
nutation
operation
paseo
period
progress
promenade
race
rev
roll
saunter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها