معنی و ترجمه کلمه the origin of evil به فارسی the origin of evil یعنی چه

the origin of evil


سرچشمه بدى ،منشا فساد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها