معنی و ترجمه کلمه treat به فارسی treat یعنی چه

treat


رفتار کردن با،رفتار کردن ،تلقى کردن ،مورد عمل قرار دادن ،بحث کردن ،سروکار داشتن با،مربوط بودن به ،مهمان کردن ،عمل اوردن ،درمان کردن ،درمان شدن ،خوراک رايگان ،چيز لذت بخش
علوم مهندسى : تحت عمل قرار دادن بحث کردن در

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها