معنی و ترجمه کلمه vending machine به فارسی vending machine یعنی چه

vending machine


ماشين خود کارى که با انداختن پول در سوراخ ان جنس مورد لزوم از ان خارج ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها