معنی و ترجمه کلمه elements of expense به فارسی elements of expense یعنی چه

elements of expense


عوامل توليد هزينه
علوم نظامى : عوامل هزينه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها