معنی و ترجمه کلمه فلزى سخت و خاکسترى رنگ به انگلیسی فلزى سخت و خاکسترى رنگ یعنی چه

فلزى سخت و خاکسترى رنگ

chromium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها