معنی و ترجمه کلمه sure به فارسی sure یعنی چه

sure


خاطر جمع ،مطمئن ،از روى يقين ،قطعى ،مسلم ،محقق ،استوار،راسخ يقينا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها