معنی و ترجمه کلمه excavator به فارسی excavator یعنی چه

excavator


حفار،کاوشگر،حفرکننده
علوم مهندسى : خاکبردار
عمران : دستگاهى که پى کنى يا خاکبردارى ميکند
معمارى : حفار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها