معنی و ترجمه کلمه vicar به فارسی vicar یعنی چه

vicar


کشيش بخش ،جانشين ،قائم مقام ،نايب مناب ،معاون ،خليفه
قانون ـ فقه : قائم مقام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها