معنی و ترجمه کلمه weak به فارسی weak یعنی چه

weak


کم مقاومت ،سست ،کم دوام ،ضعيف ،کم بنيه ،کم زور،کم رو
قانون ـ فقه : ضعيف
ورزش : ناحيه نزديک نوک شمشير
علوم نظامى : کم دوام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها